Đinh hilti bx3

990,000.00 900,000.00

Hilti BX 3 thay thế nhân công làm việc hiệu quả với cường độ và năng suất cao
Dùng loại đinh chống cháy đầu tiên của Hilti cho việc bắn vào khối rắn , bê tông,thép với chất lượng liên kết rất cao
Mổ lần xác bắn được 400 đinh với Pin B22/2.6Ah hoặc 800 đinh cho Pin B22/5/2Ah
Được thiết kế với hiệu xuất cao, 2 giây / lần bắn
Chủng loại đinh khác nhau phù hợp cho từng loại vật liệu các nhaiu
Dễ dàng theo dõi tình trạng Pin.

0389584078
0943903849
Đinh hilti bx3

990,000.00 900,000.00