ĐINH HILTI GX 100 VÀ GX 12O

Thi công trần vách thạch cao, khung xương thép vào bê tông mác cao,

– Thi công hệ thống neo giữ trong cơ điện công trình, bắn nẹp C(bọ, mong ngựa) dể di luồn dây điện và camera.

– Thi công neo giữ hệ thống lưới chống mối

– Thi công neo giữ các màng chống thấm. Dự án chống thấm hầm…